Schoolgids

De schoolgids van De Eerste Rith is bestemd voor iedereen, maar specifiek voor ouders, die belangstelling hebben voor onze school (klik hier voor het aanmelden van uw zoon of dochter). Voor de ouders die al kinderen op onze school hebben is het een zeer zinvolle informatiebron.

U krijgt een indruk van de doelstellingen, de uitgangspunten en de werkwijze die wij hanteren. U leest wat u van onze school kunt verwachten, wat wij voor de kinderen op school belangrijk vinden en welke resultaten de kinderen bereiken.

We willen op school een leef- en werkklimaat bieden, waarin alle leerlingen, de ouders en het team zich prettig voelen en waarin we met respect en zorg met elkaar omgaan. Iedereen is welkom.

Onze schoolgids kunt u inzien via de website van  Scholenopdekaart. Ga naar:  https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6184/Kbs-De-Eerste-Rith