Oudercommissie

De oudercommissie organiseert en coördineert schoolbrede activiteiten. Dit doet we in samenwerking met leerkrachten en met hulp van ouders. Bij schoolbrede activiteiten kun je denken aan alle nationale vieringen zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook aan de Avondvierdaagse en het Nationale Voorleesontbijt.

Verder denken wij mee met de schoolleiding over thema’s als verkeersveiligheid, traktaties, de inrichting van het schoolplein en excursies.

Ook zijn we initiatiefnemer van de talentkaart. We vragen alle ouders op deze kaart in te vullen waar ze goed in zijn en voor welke hulpvragen we ze mogen benaderen. We hopen op deze manier te mogen rekenen op de hulp en betrokkenheid van veel ouders. Ouders die de talentkaart in willen vullen, kunnen deze aanvragen via onderstaand e-mail adres.

We vinden goed contact met directie, teamleden, het zorgteam, ouders en de medezeggenschapsraad van de school belangrijk. We streven met z’n allen naar een school waar kinderen graag naar toe gaan. Met onze inzet dragen we bij aan een zo prettig mogelijk leer- en leefklimaat!

Leden van de oudercommissie zijn:

  • Margot van Es (voorzitter)
  • Inge Vergouwen
  • Paul de Jong
  • Marijke Hens
  • Michella Marijnissen
  • Liesbeth Buijs

De eventplanner van uit het team is Floor Gobbens.

We informeren ouders over onze activiteiten en hulpvragen via onze pagina in de nieuwsbrief van school. De nieuwsbrief wordt gepubliceerd op Parro.

Heb je vragen of ideeën? De oudercommissie is bereikbaar via kbsdeeersterith_oudercommissie@inos.nl of via één van de leden.