Op de hoogte

Vanaf 2021 krijgt de nieuwsbrief een nieuwe naam:
Maandbrief ‘Op de hoogte’.
De verschijning hiervan blijft hetzelfde; de eerste donderdag van de maand.

De maandbrief ‘Op de hoogte’ komt iedere drie weken uit. In ‘Op de hoogte’ staan mededelingen, nieuwtjes, belevenissen van leerlingen en/of groepen, uitleg over onderwijs en presenteren zich de Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie. Buitenschoolse activiteiten krijgen een vermelding/verwijzing.

De ‘Op de hoogte’ wordt altijd per mail toegestuurd. Tevens zijn de nieuwsbrieven terug te lezen hier op de website en op Parro.