Team

In onze schoolkalender treft u ook de foto’s van onze personeelsleden aan.

Schoolleiding

Directeur: Vera van Steen

 

Teamcoördinatoren

Groep 6-8: Peter Schoenmakers

Groep 1-2 en 3: Floor Gobbens

 

Groepsleraren

Groep 1-2a: Carina van Gageldonk en Berthelotte Aarts

Groep 1-2b: Angelique van der Heijden en Floor Gobbens

Groep 1-2c: Loes Roovers en Anita Askamp

Groep 1-2d: Vonnie Touw en Ellen van Loon

Groep 1e: Berthelotte Aarts en Loes Roovers

Groep 3a: Hanneke Terpstra

Groep 3b: Karolien Schuller en Carine Marsman

Groep 4a: Paulien Moesker en Emiel Pas

Groep 4b: Josje Verschuuren en Mégan Dekkers

Groep 4c: Lian Thomas en Janneke Houben

Groep 5a: Roel van Gastel

Groep 5b: Heidi van den Eijnden en Josephine Poppelaars

Groep 6a: Linda van der Sanden en Jolien Mouwen

Groep 6b: Mariëlle van den Berg

Groep 7a: Adriënne van Haazel en Dinja Coenradi

Groep 7b: Hilde Mommers

Groep 8a: Sylvana Meertens

Groep 8b: Sandy Jansen & Peter Schoenmakers

 

Overige medewerkers

Intern Begeleiders: Janneke Houben, Suzanne Maalcke, Laura van Breemen

Vertrouwenspersonen: Janneke Houben en Peter Schoenmakers

ICT-coördinator: Emiel Pas

Onderwijsassistenten: Susanne van Vugt en Melina Sebregts

Administratie: Hetty van der Does en Karin Snapper

Conciërge: Dingeman van Gool

 

Externe medewerkers

Unitmanager Kober BSO/KDV: Barbara Gelens

Coördinator Kobergroep inz. BSO: Willeke de Wit

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige: 076 – 528 20 00

Breda Actief – Gymleraar elk jaar wisselend

Externe vertrouwenspersoon: dhr. T. van Dorst

School-CJG-er: Maria Bezem

Collegiale consultatie vanuit het SBO: Piet van Alphen

Ambulant begeleiders van de REC scholen: Esther Feenstra