Team

In onze schoolkalender treft u ook de foto’s van onze personeelsleden aan.

Schoolleiding

Directeur: Vera van Steen

 

Teamcoördinatoren

Groep 5-8: Peter Schoenmakers

Groep 1-2 , 3 en 4: Floor Gobbens

 

Groepsleraren

Groep 1-2a: Carina van Gageldonk en Berthelotte Aarts

Groep 1-2b: Karolien Schuller en Angelique van der Heijden

Groep 1-2c: Loes Roovers en Anita Askamp

Groep 1-2d: Vonnie Touw en Ellen van Loon

Groep 3a: Hanneke Terpstra en Heidi van den Eijnden

Groep 3b: Carine Marsman, Lara Groenewegen en Janneke Houben

Groep 4a: Lian Thomas en Heidi van den Eijnden

Groep 4b: Josje Verschuuren en Mégan Dekkers

Groep 5a: Roel van Gastel

Groep 5b: Marlieke de Vries en Josephine Poppelaars

Groep 5c: Paulien Moesker en Lobke Jeurissen

Groep 6a: Mariëlle van den Berg

Groep 6b: Jolien Mouwen en Esther van Leent

Groep 6c: Linda van der Sanden  en Majella Timmers

Groep 7a: Adriënne van Haazel en Margit Rijnders

Groep 7b: Bianca Wolting en Hilde Mommers

Groep 8a: Sylvana Meertens en Sandy Jansen

Groep 8b: Peter Schoenmakers en Renske Pelgrom

 

Overige medewerkers

Intern Begeleiders: Janneke Houben en Suzanne Maalcke

Vertrouwenspersonen: Janneke Houben en Peter Schoenmakers

ICT-coördinator: Emiel Pas

Onderwijsassistenten: Susanne van Vugt en Melina Sebregts

Plusklas: Dinja Coenradi en Peter Schoenmakers

Administratie: Hetty van der Does en Karin Snapper

Conciërge: Dingeman van Gool

 

Externe medewerkers

Unitmanager Kober BSO/KDV: Barbara Gelens

Coördinator Kobergroep inz. BSO: Willeke de Wit

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige: 076 – 528 20 00

Breda Actief – Gymleraar elk jaar wisselend

Externe vertrouwenspersoon: dhr. T. van Dorst

School-CJG-er: Maria Bezem

Collegiale consultatie vanuit het SBO: Piet van Alphen

Ambulant begeleiders van de REC scholen: Esther Feenstra