Team

In onze schoolkalender treft u ook de foto’s van onze personeelsleden aan.

Schoolleiding

Directeur: Vera van Steen

 

Teamcoördinatoren

Groep 5-8: Peter Schoenmakers

Groep 1-2 , 3 en 4: Floor Gobbens

 

Groepsleraren

Unit A

1/2a Carina van Gageldonk en Anouk Frijters

1/2b Berthelotte Aarts en Anouk Frijters

Unit B

1/2c: Loes Roovers en Janneke Houben

1.2d: Ellen van Loon en Anita Askamp

Unite 3

Groep 3a: Hanneke Terpstra en Heidi van den Eijnden

Groep 3b: Josephine Poppelaars en Saskia de Wilde

Groep 4 t/m 8:

Groep 4a: Lian Thomas en Sven de Peijper

Groep 4b: Judith Boot en Claartje Bruggeman

Groep 5a: Roel van Gastel

Groep 5b: Marlieke de Vries en Megan Dekkers

Groep 6a: Hilde Mommers

Groep 6b: Jolien Mouwen en Iris Baartmans

Groep 6c: Majella Timmers en Peter Schoenmakers

Groep 7a: Adriënne van Haazel en Dinja Coenradi

Groep 7b: Mariëlle van den Berg

Groep 7c: Sylvana Meertens en Sandy Jansen

Groep 8a: Ploni van Ginneken

Groep 8b: Peter Schoenmakers en Renske Pelgrom

 

Overige medewerkers

Intern Begeleiders: Janneke Houben en Suzanne Maalcke

Vertrouwenspersonen: Janneke Houben en Peter Schoenmakers

ICT-coördinator: Emiel Pas

Onderwijsassistenten:

Unite  1/2: Susanne van Vugt, Paulien Moesker en Zoë van der Avoird

Groep 3: Brenda de Hoogh

Groep 4 t/m 8 Melina Sebregts en Joris Noort

Plusklas: Dinja Coenradi en Peter Schoenmakers

Schakelklas: Joris Noort

NT2 klas: Anouk Frijters

Administratie: Karin Snapper en Saskia van den Berg

Conciërge: Dingeman van Gool

 

Externe medewerkers

Unitmanager Kober BSO/KDV: Milia Nooijens

Coördinator Kobergroep inz. BSO: Willeke de Wit

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige: 076 – 528 20 00

Breda Actief – Gymleraar elk jaar wisselend

Externe vertrouwenspersoon: dhr. T. van Dorst

School-CJG-er: Maria Bezem

Collegiale consultatie vanuit het SBO: Piet van Alphen

Ambulant begeleiders van de REC scholen: Esther Feenstra