Team

In onze schoolkalender treft u ook de foto’s van onze personeelsleden aan.

Schoolleiding

Directeur Vera van Steen

 

Teamcoördinatoren

Groep 6-8 Peter Schoenmakers
Groep 3-5 Lieke Gruijters
Groep 1-2 Floor Gobbens

 

Groepsleraren

Groep 1-2a Vonnie Touw en Carina van Gageldonk
Groep 1-2b Vonnie Touw en Angelique van der Heijden
Groep 1-2c Jolanda Seelen en Anita Askamp
Groep 1-2d Heidi van den Eijnden en Floor Gobbens
Groep 1-2e Josje Verschuuren en Ellen van Loon
Groep 3a Lian Thomas
Groep 3b Lieke Gruijters en Hanneke Terpstra
Groep 3c Karolien Schuller en Carine Marsman
Groep 4a Paulien Moesker en Linda van der Sanden
Groep 4b Mégan Dekkers en Maartje Kouwenberg
Groep 5a/6a Mariëlle van den Berg
Groep 5b Idi Vergouwen en Emiel Pas
Groep 5c Suzanne Maalcke en Roel van Gastel
Groep 6b Nico Mulders & Peter Schoenmakers
Groep 7a/8a Linda van der Sanden en Jody Nagtzaam
Groep 7b Sylvana Meertens en Autie van den Eijnde
Groep 7c Sabrina de Belie
Groep 8b Sandy Jansen (Autie van den Eijnde vervangt Sandy tijdens haar zwangerschapsverlof) en Peter Schoenmakers

 

Overige medewerkers

Intern Begeleiders Janneke Houben, Suzanne Maalcke, Laura van Breemen
Vertrouwenspersonen Janneke Houben en Peter Schoenmakers
ICT-coördinator Emiel Pas
Onderwijsassistent Susanne van Vugt, Eline Kanters en Erik Bielars
Administratie Hetty van der Does en Karin Snapper
Conciërge Dingeman van Gool

 

Externe medewerkers

Unitmanager Kober BSO/KDV mw. Barbara Gelens
Coördinator Kobergroep inz. BSO mw. Willeke de Wit
Jeugdarts en jeugdverpleegkundige  076 – 528 20 00
Breda Actief – Gymleraar elk jaar wisselend
Externe vertrouwenspersoon dhr. T. van Dorst
School-CJG-er mw. Reggie Bax
Collegiale consultatie vanuit het SBO dhr. Piet van Alphen
Ambulant begeleiders van de REC scholen mw. Esther Feenstra