Team

In onze schoolkalender treft u ook de foto’s van onze personeelsleden aan.

Schoolleiding

Directrice: Vera van Steen

Teamcoördinatoren

Groep 5-8: Peter Schoenmakers

Groep 1-2 , 3 en 4:

Groepsleraren

1e Lara Groenewegen

Unit A

1/2a Carina van Gageldonk en Anouk Frijters

1/2b Berthelotte Aarts en Anouk Frijters

Unit B

1/2c: Loes Roovers en Janneke Houben

1/2d: Ellen van Loon en Anita Askamp

Unit 3

Groep 3a: Hanneke Terpstra en Heidi van den Eijnden

Groep 3b: Josephine Poppelaars en Saskia de Wilde

Groep 4 t/m 8:

Groep 4a: Lian Thomas en Judith Boot

Groep 4b: Judith Boot en Claartje Bruggeman

Groep 5a: Roel van Gastel

Groep 5b: Marlieke de Vries en Megan Dekkers

Groep 6a: Hilde Mommers

Groep 6b: Jolien Mouwen en Iris Baartmans

Groep 6c: Majella Timmers en Lucas Courtain

Groep 7a: Adriënne van Haazel en Dinja Coenradi

Groep 7b: Mariëlle van den Berg

Groep 7c: Sylvana Meertens, Sandy Jansen en Mathias Oonk

Groep 8a: Ploni van Ginneken

Groep 8b: Peter Schoenmakers, Renske Pelgrom en Joep Meeuwis

Onderwijsassistenten:

Unit  1/2: Susanne van Vugt, Paulien Moesker en Zoë van der Avoird

Unit 3: Brenda de Hoogh

Groep 4 t/m 8: Melina Sebregts en Joris Noort

Overige medewerkers

Intern Begeleiders: Janneke Houben en Suzanne Maalcke

Vertrouwenspersonen: Janneke Houben en Peter Schoenmakers

ICT-coördinator: Emiel Pas

ICT-er: Melina Sebregts

Plusklas: Dinja Coenradi, Peter Schoenmakers

Ploeterklas: Majella Timmers

Rekenkamer: Sandy Jansen

Autokamer: Adriënne van Haazel

Schakelklas: Joris Noort

NT2 klas: Anouk Frijters

Administratie: Karin Snapper en Saskia van den Berg

Conciërge: Dingeman van Gool

Gym leerkracht: Emily Boomars

Externe medewerkers

Unitmanager Kober BSO/KDV: Milia Nooijens

Coördinator Kobergroep inz. BSO: Willeke de Wit

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige: 076 – 528 20 00

Externe vertrouwenspersoon: dhr. T. van Dorst

School-CJG-er: Maria Bezem

Collegiale consultatie vanuit het SBO: Piet van Alphen

Ambulant begeleiders van de REC scholen: Esther Feenstra