Onderwijsontwikkelingen

Het platform onderwijs 2032: http://onsonderwijs2032.nl/ heeft kennis en vaardigheden geformuleerd die een leerling in de toekomst kan gebruiken om zich staande te houden in de maatschappij.
Wij zijn ons ervan bewust dat onderwijs naast het leren van vaardigheden op taal, lezen en rekenen, ook aan andere onderdelen in de ontwikkeling van een kind aandacht moet besteden. Daarbij denken we aan computervaardigheid, leren samenwerken, kritisch leren denken, goed communiceren en het aanleren van probleemoplossend vermogen. Daarnaast hebben ook  sociale vaardigheden, kunst & cultuur, muziek, ouderbetrokkenheid, dyslexie en hoogbegaafdheid onze constante aandacht.