Leerlingzorg

Onze Interne leerlingbegeleiders sturen de leerlingzorg aan. Twee keer per jaar zijn er groepsbesprekingen. Uit die besprekingen worden groeps- en mogelijk ook individuele plannen gemaakt. Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben wordt met de ouders en een team van interne en externe specialisten overlegd. Onze zorg ligt op didactisch, maar ook pedagogisch gebied. Met behulp van ons leerlingvolgsysteem houden we de vorderingen van de leerlingen bij. Iedere ouder kan de vorderingen van zijn/haar kind digitaal volgen.