Onze school

Wij vinden het van belang dat alle kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen. De leeromgeving is gericht op de toekomst en op actief leren. Wij stimuleren in woord en daad vanuit de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.

Ons uitgangspunt is onderwijs dat past bij het kind. Daarvoor is afstemming nodig op de individuele mogelijkheden en behoeften van de kinderen. Hier liggen verschillen in tempo, intelligentie, belangstelling en talent. Dat houdt automatisch in dat wij gedifferentieerd lesgeven. Dat doen we in eerste instantie op drie niveaus in wat grotere groepen en individueel daar waar nodig. Activiteiten zijn erop gericht dat het kind zelf actief wordt om tot leren te komen. De leerkracht daagt de kinderen uit om op verkenning te gaan, dingen uit te zoeken en te ontdekken, te overleggen en samen te werken.

Wij hebben het bij leren niet alleen over noodzakelijke intellectuele kennis , maar nadrukkelijk ook over de sociale emotionele ontwikkeling van uw kind en het ontwikkelen van de creatieve, culturele, muzikale en motorische vaardigheden.