Algemeen

School en kinderopvang zijn nauw met elkaar verbonden. Wij bieden een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Ieder kind kan opvang krijgen gedurende de hele dag  van 7.30 uur tot 18.30 uur. Deze voorzieningen binnen één gebouw biedt voordelen. De contacten zijn direct. Gedurende het jaar lopen er op gezette tijden dezelfde thema’s en voeren we samen activiteiten uit. Als kinderen overstappen van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal naar de school is er een warme overdracht. Ook al komen we voort uit twee organisaties merkt u als ouder daar niets van. Indien nodig gaan we breed in overleg met ouders en medewerkers van beide organisaties.  Tussen de unitmanager van Kober ,Barbara Gelens, en de directeur van de school, Vera van Steen, is iedere twee weken overleg.