Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief komt iedere drie weken uit. In de nieuwsbrieven staan mededelingen, nieuwtjes, belevenissen van leerlingen en/of groepen, uitleg over onderwijs en presenteren zich de Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie. Buitenschoolse activiteiten krijgen een vermelding/verwijzing.

De nieuwsbrief wordt altijd per mail toegestuurd. Tevens zijn de nieuwsbrieven terug te lezen hier op de website en op Parro.