Contact met ouders

De Eerste Rith communiceert op diverse manieren via diverse media. Het meeste contact zal mondeling verlopen via de leerkracht van de groep. Verder geven we iedere eerste donderdag van de maand onze maandbrief ‘Op de hoogte’ uit. Dit pdf-bestand wordt verstuurd via de mail en staat tevens op Parro. Communicatiemiddelen die we gebruiken zijn:

Parro

Download de app Parro en u mist niets. De app is gratis te downloaden in de Apple Store (iOS) of de Play Store van bijvoorbeeld Google Play (Android). Regelmatig zullen er korte mededelingen zijn voor u persoonlijk, voor de groep waar uw kind in zit of voor de hele school. Via de app worden foto’s gedeeld, krijgt u de uitnodiging voor de ouderavonden en wordt u verder op de hoogte gehouden van allerlei activiteiten op school.

Leerlingvolgsysteem ParnasSys

De school geeft aan ouders inzage in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders kunnen met hun inlog en wachtwoord hun kind(eren) volgen. ParnasSys laat de resultaten zien van de methode toetsen en de niet methode toetsen, laat de absenties zien en ook de leerlinggegevens. Tevens heeft iedere ouder inzage in de groepslijst van iedere groep. Geheime telefoonnummers zijn afgeschermd. Uw adresgegevens en telefoonnummer(s) kunt u zelf eenvoudig wijzigen in ParnasSys.

10 minuten gesprek

De school organiseert drie keer per jaar een tien minuten gesprek. Als het nodig is zijn er altijd extra gesprekken met de leerkracht te plannen.

De school maakt geen gebruik van Facebook. Voornaamste reden is dat we de privacy van de leerlingen te weinig gewaarborgd vinden.