Communicatie

De Eerste Rith communiceert op diverse manieren via diverse media. Het meeste contact zal mondeling verlopen via de leerkracht van de groep. Verder geven we iedere twee weken een nieuwsbrief uit. Dit pdf-bestand wordt verstuurd via de mail en staat tevens in onze App. Communicatiemiddelen die we gebruiken zijn:

SchoolApp

Download onze SchoolApp en u mist niets. De app is gratis te downloaden in de Apple Store (iOS) of de Play Store van bijvoorbeeld Google Play (Android). U kunt via deze App ook uw kind ziek melden. Regelmatig zullen er korte mededelingen zijn voor u persoonlijk, voor de groep waar uw kind in zit of voor de hele school.

Klasbord

De leerkracht van de groep laat via Klasbord (beschermde “Facebook” omgeving) foto’s zien, vertelt dingen die die week gebeurt zijn en vraagt om ondersteuning van ouders. Klasbord werkt via de smartphone, de tablet en een gewone computer. Alleen ouders van leerlingen uit de groep kunnen lid worden van Klasbord.

Leerlingvolgsysteem ParnasSys

De school geeft aan ouders inzage in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders kunnen met hun inlog en wachtwoord hun kind(eren) volgen. ParnasSys laat de resultaten zien van de methode toetsen en de niet methode toetsen, laat de absenties zien en ook de leerlinggegevens. Tevens heeft iedere ouder inzage in de groepslijst van iedere groep. Geheime telefoonnummers zijn afgeschermd. Uw adresgegevens en telefoonnummer(s) kunt u zelf eenvoudig wijzigen in ParnasSys.

10 minuten gesprek

De school organiseert drie keer per jaar een tien minuten gesprek. Als het nodig is zijn er altijd extra gesprekken met de leerkracht te plannen.

De school maakt geen gebruik van Facebook. Voornaamste reden is dat we de privacy van de leerlingen te weinig gewaarborgd vinden.