Oudercommissie

In januari 2016 is de nieuwe oudercommissie officieel bekend gemaakt bij de ouders. De school heeft de afgelopen tien jaar geen OC gehad. De doelstellingen en werkwijze van de OC worden beschreven in onderstaand document. De OC ondersteunt bij activiteiten en heeft ook een signalerende taak naar de directie. Dit bevordert de communicatie van ouders met school. Ieder jaar organiseert de OC een thema-avond rondom een actueel onderwerp.

ouderscommissie-foto

Leden van de oudercommissie zijn:

  • Margot de Wolf (voorzitter)
  • Nadja Smits (secretaris)
  • Karin Laros
  • Henriëtte van de Goorbergh
  • Marieke van Veggel
  • Florus Groenenwegen
  • Eelco Konings