Met open oog en luisterend oor zijn we er voor elkaar

De Eerste Rith is een basisschool in de wijk Princenhage en is onderdeel van het Kindcentrum De Eerste Rith. Kinderen van 0 tot 12 jaar krijgen een ononderbroken ontwikkeling proces aangeboden om te groeien tot volwaardige burgers van de 21ste eeuw. Vanuit een gevoel van geborgenheid gaan ze speels, onbevangen en nieuwsgierig het leerproces aan. Op onze school zitten ruim 400 leerlingen.

Visie

Door met open mind naar leerlingen te kijken, krijgt ieder kind de kans om zijn talenten te ontwikkelen.  De maatschappij ontwikkelt zich snel. Wij proberen vooruit te kijken en onze leerlingen die vaardigheden mee te geven die zij in de toekomst nodig kunnen hebben.

Lees verder

Pedagogisch klimaat

Willen kinderen kunnen leren en zich ontwikkelen, dan moeten ze zich goed voelen, in zichzelf en hun mogelijkheden geloven, zich geborgen voelen en zich speels, onbevangen en nieuwsgierig in hun leefwereld kunnen bewegen.

Lees verder

Onderwijsontwikkelingen

Deze speerpunten hebben wij onze focus:
vaardigheden van de 21ste eeuw – veilige leeromgeving – ouderbetrokkenheid – leerlingraad – Kurzweil, (een leesprogramma voor dyslexie) – plusklas – preventieve training sociale vaardigheden – woordenschat ontwikkeling – kwaliteit

Lees verder

Bijna 4? Wat nu?

Neem als uw kind 3 wordt contact op met de school voor een gesprek met rondleiding.

Lees verder

Nieuws

Nieuwsbrief 14

Afgelopen donderdag ging onze studiedag over de visie van de school. Ten grondslag van ons handelen zullen de volgende vijf kernwaarden lig-gen: Respect, Vertrouwen, Uitdaging, Autonomie en Passie. Binnenkort...

Nieuwsbrief 13

Deze week hebben we in de klassen gepraat over relaties en seksualiteit. Er zijn open gesprekken gevoerd en de kinderen hebben de kans gehad om vragen te stellen,...

Nieuwsbrief 12

In deze tijd van het jaar zijn we op school bezig met de toetsen. We toetsen, zodat we weten welke stof de kinderen al wel, en welke stof...

Nieuwsbrief 11

De optocht blijft nog steeds in mijn hoofd. Het is genieten geweest. Langs deze weg wil ik iedereen die zich hiervoor ingezet heeft bedanken. Dan denk ik aan...

Lees verder